slovenská verzia    english version

Kamerové systémy pre spaľovacie procesy

 

                    Kamerový systém prešiel dlhým a náročným vývojom.  Vznikol v spolupráci slovenských a českých firiem ako odozva na požiadavky prevádzkovateľov energetických zariadení. Spočiatku sme mu dali pracovný názov AMST (Analytický merač spektrálnej teploty), neskôr sme na základe poznatkov od prevádzkovateľov energetických zariadení od merania teploty ustúpili.

                     Tento systém bol v prevádzke skúšaný a nasadzovaný cca 3 roky a na základe pripomienok prevádzkovateľov bolo jasné, že systém je potrebné kvalitatívne vylepšiť, hlavne čo sa týka jeho odolnosti pre trvalú prevádzku ako aj kvality obrazu. Preto sme v roku 2010 pristúpili k vývoju kvalitnejšej druhej generácie týchto systémov, ktorej sme dali pracovný názov FLAMEVIEWER 08. Ten si kladie za úlohu dôkladne monitorovať termické procesy pri spaľovaní.

                       Vývoj druhej generácie vizualizačných senzorov FLAME VIEWER - a k nemu prislúchajúceho softvéru FLAME OBSERVER je realizovaný za finančnej podpory Technologickej agentúry Českej republiky - www.tacr.cz

 

  OBR.  Flameviewer 08 pre stacionárne aplikácie. Do priezoru sa upevní rýchlospojkou. Zadná stena  je osadená digitálnym relé s ukazovateľom teploty sondy.

 

 

Pre jednoduchšie aplikácie bol vyvinutý kamerový systém Flameviewer 10-LC, ktorý využíva chladenie vzduchom. Je ľahší ako Flameviewer 08, chladiaci tubus je jednoplášťový.

OBR.  Flameviewer LC 

 

Ďalším produktom z palety kamier sú inšpekčné kamery s vlastným osvetlením pre kontrolu priestorov s teplotou do 700 stupňov Celzia - šachty, sušiarne a pod.

 

 

Viac o kamerovom systéme v podmenu položky "Kamerové systémy pre spaľovacie procesy"  :

 

Všeobecne o kamerách pre spaľ.procesy

Popis kamerového systému

Aplikácie a technické parametre