slovenská verzia    english version

Kontakty

 

 

INDEL spol. s r.o.

Sídlo firmy : Ladožská 4, 040 12 Košice

Tel.-Fax : +421 55 632 1139

Ing. Štefan Bloch, mobil : +421 905 648 740, Skype: steve51

Mail : bloch@adicos.sk   adicos@adicos.sk

 

 

 

INDUSTRIE ELEKTRONIK spol. s r.o.

Sídlo firmy: Masarykova 2, 040 01 Košice (Budova JUMBO-CENTRUM)

Tel.-Fax, , +421 55 632 3012

Ing. Peter Fuchs, mobil : +421 905 648 739, Skype: piere50

Mail: fuchs@indel.sk     indel@indel.sk

 

 

  

Podrobnejšie informácie nájdete v obchodnom registri INDEL a INDUSTRIE ELEKTRONIK

 

Pre viac informácií vyplňte a zašlite formulár