slovenská verzia    english version

Novinky

Softvér FLAME OBSERVER pre kamerové systémy

  

 Vývoj druhej generácie vizualizačných senzorov FLAME VIEWER - a k nemu prislúchajúceho softvéru FLAME OBSERVER je realizovaný za finančnej podpory Technologickej agentúry Českej republiky - www.tacr.cz

                   Sledovanie spaľovacích procesov je veľmi dôležité nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj regulácie parametrov spaľovania a ich optimalizácie . U spaľovania nehrajú rolu okamžité prudké zmeny intenzity plameňa, ale skôr celková tendencia spaľovania - chovanie plameňa (ohniska) počas dlhšieho pozorovacieho času. Vtedy je dobre viditeľný vplyv zmeny parametrov kotla na spaľovanie - napr. pri zmene pomeru vzduch/palivo, pri spustení/zastavení stabilizačného horáka a pod. Toto je voľným okom pozorovateľné len ťažko a preto sme s podporou TAČR vyvinuli softvér FLAME OBSERVER:

 

        Sledovanie spaľovacích procesov je veľmi dôležité nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj regulácie parametrov spaľovania a ich optimalizácie . U spaľovania nehrajú rolu okamžité prudké zmeny intenzity plameňa, ale skôr celková tendencia spaľovania - chovanie plameňa (ohniska) počas dlhšieho pozorovacieho času. Vtedy je dobre viditeľný vplyv zmeny parametrov kotla na spaľovanie - napr. pri zmene pomeru vzduch/palivo, pri spustení/zastavení stabilizačného horáka a pod. Toto je voľným okom pozorovateľné len ťažko a preto sme s podporou TAČR vyvinuli softvér FLAME OBSERVER: 

Vľavo je klasický videoobraz, vpravo digitalizovaný "termoobraz". Ten poskytuje prevádzkovateľovi veľmi dôležitú informáciu o rozloženiach teploty v pozorovanom kotli. Aby sme ešte zvýšili vypovedaciu schopnosť softvéru, vľavo sa nachádza 6 štvorcových zón, rozlíšených farbami. Polohu aj veľkosť zón možno meniť. U každej zóny vieme snímať a zaznamenávať zmeny teploty:

Zmeny teploty v červenej zóne :

 

 

U digitalizovaného obrazu softvér poskytuje možnosť vytýčiť 6 úsečiek (poloha, začiatok, koniec), pozdĺž ktorých sa meria teplota. Toto je veľmi dôležitá informácia pre operátora :

 

 

Teplota pozdĺž červenej úsečky sa menila nasledovne :

 

 

Softvér je "client friendly" - dovoľuje nastaviť širokú škálu parametrov - od vzhľadu až po farby jednotlivých zón, veľkosti pozorovacích zón, meranie okamžitých alebo priemerných teplôt a pod.<< zobraziť všetky Novinky