slovenská verzia    english version

Snímače a strážce plameňa

PRINCÍP SNÍMANIA PLAMEŇA

Snímače plameňa využívajú spektrálnu citlivosť snímacieho polovodičového elementu (popr.fotónky) a na základe intenzity žiarenia v danom spektrálnom rozsahu a frekvencie plápolania plameňa generujú výstupný signál pre ďalšie spracovanie. V praxi využívame dve základné aplikácie snímačov:

Máme k dispozícii širokú škálu snímačov pre každý druh paliva a rôznu geometriu kotlov. Pre aplikácie s vysokou teplotou sú k dispozícii snímače s optokáblami až do 200°C a taktiež dodávame snímače aj pre výbušné prostredia. Naším najnovším „hitom“ je kompaktný snímač plameňa osadený dvojicou mikroprocesorov, ktorý je programovateľný a nastaviteľný cez infraport pomocou softvéru (pozri „NOVINKY“)

Prehľad snímačov a základné manuály si stiahnete v záložke „DOWNLOAD“.

 

CELKOVÁ ZOSTAVA SNÍMAČA PLAMEŇA

Guľová príruba umožňuje optimálne nastavenie snímača do optickej osi v  rozsahu 30°. Aby bolo nasmerovanie čo najoptimálnejšie, použije sa optické justačné zariadenie. Medzi guľovou prírubou a snímačom sa vkladá nekovový teplotný izolátor.