slovenská verzia    english version

Všeobecne o kamerách pre termické procesy

 

Raz vidieť......je lepšie ako 100-krát počuť.....

 

          Aj keď je súčasná technológia spaľovania fosílnych palív na vysokej úrovni, nedostatok palív a energetická náročnosť priemyslu nútia ľudstvo hľadať alternatívne a náhradné spôsoby získavania energie. Úlohy pre spaľovanie fosílnych palív sú jasné : 

Vzhľadom na zložitosť technológie a nutnosť mať spaľovací proces pod kontrolou, musí byť obslužný personál vysokokvalifikovaný a skúsený. 

 

 

 

           Operátor má na velíne k dispozícii všetky relevantné údaje v číselnej forme doplnenej grafickým rozhraním. V každom okamihu sú zaznamenávané parametre energetického bloku, od teploty cez tlak pary, výkon, počet zapálených horákov, tlaky a prietoky médií, zloženie spalín a mnoho iných parametrov.

 

 Pre úplnú predstavu o spaľovaní však chýba jedno - reálny obraz spaľovacej komory, poprípade rozloženie teplotných polí.   

 

                   Snímanie spaľovacích procesov je oproti bežnému snímaniu oveľa náročnejšie. Vyžaduje koncepciu, ktorá zabezpečí funkčnosť kamerového systému aj pri vysokých prevádzkových teplotách.

Flame viewer  je špičkový kamerový systém pre snímanie spaľovacích procesov až do teploty 1900 stupňov Celzia

              Kamera je kvôli vysokým teplotám umiestnená mimo spaľovacieho procesu. Obraz spaľovacej komory je na čip kamery prenášaný optickou sústavou, ktorá sa nazýva boroskop /endoskop/. Samotný boroskop je chladený vzduchom, poprípade kombináciou médií voda/vzduch. 

 

 Viac o kamerovom systéme Flame viewer  -  pozri v Menu - Popis kamerového systému

 

 

 

 

Popis kamerového systému

Aplikácie a technické parametre