slovenská verzia    english version

Zapaľovače pre priemyselné plyny vypúštané do ovzdušia

VYSOKOENERGETICKÉ ZAPAĽOVAČE – rozmery a počet zapaľovačov sa prispôsobí konštrukcii komína a druhu zapaľovaného plynu . Široké možnosti aplikácií v  hutiach, koksovniach, chemickom priemysle a iných prevádzkach.