slovenská verzia    english version

Bezkontaktné snímanie povrchovej teploty na diaľku

“HOTSPOT” Požiarny hlásič (IR-T Array)

 

HOTSPOT požiarny hlásič patrí do rady snímačov ADICOS. Meria teplotu na princípe infračerveného žiarenia pomocou 16 meracích polí s inteligentným spracovaním výstupného signálu pre rýchlu detekciu všetkých druhov tlejúceho alebo otvoreného horenia.
Hlásič požiaru HOTSPOT ako aj ostatné snímače ADICOS sú výsledkom spoločného výskumu a vývoja univerzity v Giessene a spoločnosti RWE Energie AG, ktorých cieľom bolo včasne detekovať vznik horenia aj v tých najťažších prevádzkových podmienkach.
Koncepcia systému ADICOS umožňuje výber špeciálnych senzorov a zodpovegajúcich al­goritmov spracovania pre optimálne prispôsobenie pre každé prevádzkové prostredie.

 

Oblasť nasadenia:

 

Pri použití prepojenia cez M-bus môžu byť všetky snímané hodnoty a prevádzkové stavy ako Poplach, Porucha a tiež niektoré interné stavové hodnoty pre diaľkovú diagnózu zo všetkých hlásičov privedené na jeden centrálny PC , kde sa tieto hodnoty znázornia.
Použitie modemu umožňuje diagnózu všetkých pripojených prístrojov na diaľku, servisnú podporu výrobcu ako aj aktualizáciu vyhodnocovacích algoritmov. Všetky prívody sú privedené cez centrálny konektor opatrený bajonetom – nie je potrebná demontáž prístroja.
-M-Bus, výstup z kontaktov, poprípade zbernica hlásenia požiaru a napájanie môžu byť vedené v jednom kábli.
-Prístroj sa môže montovať na guľový kĺb (príslušenstvo), ktorý umožnuje jeho vhodné nasmerovanie.
-Výmena prístrojov je možná aj počas plnej prevádzky.

 

 

Meranie povrchovej teploty pomocou 16 meracích polí

 

„HOTSPOT“ IR-Thermometer-Array

 

Výhody:

Vlasnosti:

Technické vlasnosti:

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Počet meracích polí


 

16 (4 x 4)

Priestorový uhol snímania


 

Každé pole 10° x 8° ; spolu 40° x 32°

Presnosť


 

do 1°C

(závisí od rýchlosti tepl.zmien, kolísania teploty okolia a Oberflächen­be­schaffen­heit snímaného materiálu)

Doba reakcie


 

Do 0,5 sekundy ;

Kratšie časy odozvy na požiadavku

Merací rozsah


 

0 … 100°C; viac na požiadavku

Teplota okolia


 

-20 bis +60 °C

Napájacie napätie


 

24 V (20 - 40 V)

El.príkon


 

1 VA

Rozsah teplôt


 

-20 to +60 °C

Relatívna vlhkosť


 

5 – 99 % r.F. (nekondenzovaná)

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Púzdro

Tlakový hliníkový odliatok (odolný voči korózii)

Rozmery (V,Š,H)


 

60 (105), 100, 100 mm

Hmotnosť


 

0,6 kg

Montáž


 

Zorným poľom dolu (+/- 30°)

Krytie


 

IP 64 /, pravidelné čistenie

Elektrické pripojenie


 

Priemyselný bajonet

- napájanie
- kontakt relé
- M-Bus (dátové a servisné
rozhranie, ADICOS BMZ30)
- Prípoj na inú EPS, napr.

> Siemens Pulsmeldetechnik

> Siemens Ringleitungstechnik
(SIGMALOOP)

Optional


 

  • Kĺbové rameno pre montáž na stenu alebo strop

  • Montážna platňa